Система електронного голосування КНУБА
Контроль сервера виборчої дільниці
Оберіть виборчу дільницю
Виборча дільниця

Виборчі дільниці
Група № дільниці
КН-31 001405
ІУСТ-51 001401
ІУСТ-52c 001402
ІУСТ-41 001403
ІТЕП-51 001501
ІТЕП-41 001502
ІТЕП-42с 001503
КСМ-41 001601
КСМ-42с 001602
КСМ-51 001603
КСМ-52с 001604
ПНК-31 001404

Завантаження засобів контролю